Nicosia
  22336112
22333919
  Nicosia
  22760797
22766487
  Nicosia
  22730485
22495604
  Limassol
  25586744
25587405
  Famagusta
  23811755
23811756
  Nicosia
  22318734
22493123
  Nicosia
  22756632, 22752077
22753802
  Paphos
  26932570
26949928
  Nicosia
  22664391
22665615